• ქართული
 • English
 • q

  საკონსულტაციო მომსახურების მიმართულებებია:

  ფასიანი ქაღალდები – ფასიან ქაღალდებში ეფექტურად ინვესტირება რთულია უახლესი ინფორმაციის და ბაზრის კომპეტენტური შეფასების გარეშე. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ბაზარს და ვატარებთ კვლევებს, რაც კლიენტებს საშუალებას აძლევს უკეთ მოახდინონ კაპიტალის განაწილება მათთვის საინტერესო ინსტრუმენტებში;

  ფონდები – ჩვენი გუნდი მუდმივად აკვირდება ფონდების მუშაობას და ეხმარება კლიენტებს პერსპექტივაში მომგებიანი ფონდის შერჩევაში

  შერწყმები და შესყიდვები – ამ ტიპის კორპორაციული გარიგებების მონაწილეების სასარგებლოდ კაუკასუს კაპიტალი მოახდენს ადგილობრივ ბაზარზე მიზნის იდენტიფიცირებას და შეფასებას, ასევე პოტენციური ინვესტორების მოძიებას.

  კაპიტალის მოზიდვა – ჩვენ ვიკვლევთ დამატებითი კაპიტალის წყაროებს და ვახორციელებთ კვალიფიციურ საკონსულტაციო მომსახურებას ემისიის მართვის მთელი პროცესის განმავლობაში.